Kvalita životného prostredia

Konkurencieschopnosť a hospodrásky rast

Zavedenie technologicky vyspelej, efektívnej a konkurencieschopnej kováčskej výroby.

Za pomoci finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bolo zakúpené počas realizácie projektu komplexné technologické zariadenie pre realizáciu kováčskej výroby.

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Rast adaptability a rozvoj personálu kováčne TREVA s. r. o.