O Spoločnosti

Spoločnosť TREVA s.r.o. patrí do skupiny spoločností Optifin Invest, ktorej členmi je niekoľko významných slovenských spoločností ako Tatravagónka a.s. Poprad, ZTS Sabinov a.s., Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co. KG, ZLH Plus a.s. Hronec, WEP Trading a.s. Sabinov, Zastrova a.s., Spišská Stará Ves.

Moderné technologické zariadenia a neustále vylepšovanie technológie umožňuje výrobu výkovkov pre najnáročnejšie odvetvia priemyslu ako automobilový priemysel, železničný a vagónový priemysel, výroba priemyselných zariadení, výroba stavebných a poľnohospodárskych strojov, energetika, atď.

Náš vysokokvalifikovaný a skúsený personál je schopný riešiť náročné individuálne požiadavky k plnej spokojnosti zákazníka. Zákazníkom je poskytovaný plný servis t.j. od návrhu konštrukcie výkovku, výroby náradia, výroby výkovku, až po konečné tepelné spracovanie výkovku s potrebnou logistikou.

Vízia